Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. lokal mieszkalny nr 3, Paczków, ul. Armii Krajowej 27

2. Lokal mieszkalny nr 3, Paczków, ul. Staszica 28

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa "Nila", działka 461/6 o pow. 0,1245 ha

Wersja XML