Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 13, Ujeźdźiec 51

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 172/9, 171

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie gospodarcze położone w Paczkowie przy ul. Jagiellońskiej, działka 922/2

 

Wersja XML