Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ GMINY PACZKÓW „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA ŁĄCZY SPOŁECZNOŚCI I POKOLENIA”

Od  1 sierpnia 2021r. do 31 lipca 2022r. realizowany będzie przez Gminę Paczków kolejny projekt współpracy transgranicznej. Wykonawcą projektu jest Gminne Centrum Sportu Rekreacji w Paczkowie. W projekcie przewiduje się przygotowanie i przeprowadzenie jedenastu akcji sportowo rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych  z przygranicznych miejscowości Gminy Paczków, Mesta Javornik oraz Obec Bernartice. Część akcji będzie realizowana jako imprezy sportowe dla chętnych w różnych kategoriach wiekowych. Pozostałe imprezami rekreacyjno-turystycznymi kierowane są dla chętnych bez ograniczeń wiekowych i innych. Akcje organizowane zarówno na terenie Polski jak i Republiki Czeskiej.

Wartość projektu wynosi 23 153,90 euro (ok. 105 000 pln), wartość dofinansowania z EFRR wynosi 85%,  co daje kwotę 19 680,81 euro ( ok. 89 000 pln) oraz z budżetu państwa 10% - 2 315,4 euro ( ok. 10 500 pln). Koszty gminy to 5% wartości ogólnej projektu, czyli około 5 300 pln.

Głównym celem projektu jest integracja ludzi, instytucji i społeczności po obydwu stronach granicy, w aktywnej współpracy przy organizacji  wspólnych imprez rekreacyjno-sportowych. Działania ludzi i instytucji partnerów skierowane na zaplanowanie przedsięwzięcia według uzgodnionych wcześniej zadań i sposobów realizacji. Pośrednim celem jest zwiększenie aktywności ruchowej rodzin z dziećmi i ludzi starszych, a także rozszerzenie integracji na dotąd nieznane sobie społeczności.

Działaniami projektu będą wspólne i skoordynowane przez instytucje partnerów przygotowania oraz realizacja imprez i zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie pogranicza paczkowsko-javornickiego, a także udział w nich członków tych społeczności. Realizacja projektu po obu stronach granicy według następującego harmonogramu:

Międzynarodowa Olimpiada Seniorów  – V. 2022.

 Dobór specyfiki zajęć i imprez gwarantuje zaangażowanie wszystkich zainteresowanych instytucji partnerów oraz udział w nich wszelkich pokoleń i grup społecznych. Skierowane one będą zarówno do seniorów, osób czynnie uprawiających sport, rodzin z dziećmi oraz grup dzieci i młodzieży. Różnorodność aktywności ruchowej zaplanowanej w projekcie gwarantuje realizację pasji i zainteresowań  uczestników. Rekreacyjno-zabawowy charakter większości akcji sprzyjać będzie bezstresowemu podjęciu wysiłku fizycznego oraz integracji uczestników poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.

Po stronie polskiej współpracować będą w projekcie stowarzyszenia i kluby sportowe  będący stałymi partnerami w działalności GCSiR w Paczkowie. Ze strony czeskiej partnerami projektu będą Obec Bernartice, Zś Javornik, t.j. Sokol Bernartice,HZ z Bernartice oraz t.j. Dinamo Javornik.

Trwałość efektów projektu przejawiać się będzie w poszerzonej integracji społeczności przygranicznych. Realizacja projektu ze względu na zaangażowanie w jego realizacji i udziale różnych grup społecznych, pokoleń i instytucji spowoduje utrwalenie znajomości i przyjaźni, a atrakcyjność imprez wzbudzi  potrzebę i stałą gotowość do przygotowania i udziału w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości. Spowoduje to powstanie potrzeby wspólnych i cyklicznych spotkań oraz  integracji na polu aktywnego spędzania wolnego czasu z przeniesieniem tego na grunt prywatny. Jeśli współpraca społeczności osiągnie zadowalający poziom będzie on zaczynem do podejmowania podobnych inicjatyw bez udziału środków finansowych z unii europejskiej albo spowoduje chęć aplikowania po kolejne w podobnych projektach. Część akcji odbywać się będzie po drugiej stronie granicy, co ma spowodować, że w ramach odpowiedzi na propozycje z projektu w przyszłości strona czeska będzie bardziej aktywna w inicjowaniu współpracy ze społecznościami z terenu Gminy Paczków. Zwiększy się łatwości  w nawiązywaniu współpracy przez instytucje partnerów opartej na wypracowanych w projekcie standardach. Doświadczenie i satysfakcja ludzi pracujących w projekcie ułatwi im podejmowanie decyzji o przyszłej współpracy oraz o przeznaczaniu własnych środków finansowych na organizację podobnych przedsięwzięć utrzymujących wypracowany poziom współpracy.

baner na stronę.png

 

 

Wersja XML