Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W czwartek, 26 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 10 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji.

Sesja rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza Gminy Paczków z działalności w okresie międzysesyjnym. Włodarz przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków oraz złożonych wnioskach o dofinansowanie. Po sprawozdaniu podjęto następujące uchwały w sprawie:

Utworzenie jednej instytucji – Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury będzie miało pozytywny wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę na działalność kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi centralizacja zarządzania zasobami ludzkimi, co przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału obu instytucji.

 

 

Wersja XML