Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. 3 Maja 5

2. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Paczkowie przy ul. Emilii Plater 13 

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego, działka 461/4 o pow. 0,1092 ha

Dzierżawa na okres do 3 lat:

Nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Paczków oznaczona numerem działki 922/6, 1054/5, 448/3, 426/2, 88/7, 208/61, 549/30, 434/1, 358/24 

Wersja XML