Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

82. rocznica wybuchu II wojny światowej

82 lata temu, 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II Wojna Światowa. Działania wojenne ogarnęły niemal całą Europę, wschodnią i południowo – wschodnią Azję, Afrykę północną, część Bliskiego Wschodu i oceany, a także epizodycznie Amerykę Północną, a nawet Arktykę. Poza większością państw europejskich i ich koloniami w wojnie brały udział także państwa Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji. Według różnych szacunków wojna pochłonęła od 50 do 78 milionów istnień.

Tradycyjnie co roku upamiętniając ofiary zbrodni II wojny światowej przedstawiciele władz miasta Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka, Zastępca Burmistrza Gminy Paczków Pan Sebastian Kornaś, Sekretarz Gminy Pani Iwona Cymara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz złożyli kwiaty pod pomnikiem Orła Białego przy ulicy Armii Krajowej.

Tego dnia obchodzony jest również Dzień Weterana, który jest polskim świętem państwowym ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku.

 

Wersja XML