Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem ewidencyjnym 609/7, 273, 528, 526/1, 1262/21, 1177/4, 922/6, 346/16

Wersja XML