Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na 2021 rok zrealizowana

W dniu 18 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie odbyło się spotkanie w trakcie którego Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego oraz Pan Piotr Wach Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego uroczyście wręczyli sołtysom z 4 miejscowości z terenu naszej gminy, pamiątkowe tabliczki upamiętniające udział środków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w ich inwestycjach.

W gminie postawiono przede wszystkim na doposażenie świetlic wiejskich i miejsc rekreacji. Łączna kwota zadań to 23 855,27 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 19 879,39 zł.

W ramach pozyskanych środków zrealizowane zostały następujące zadania.

Kozielno - "Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Kozielno”

Kozielno.jpeg    Kozielno 2.jpeg

Ujeździec - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w  Ujeźdźcu”

Ujeździec (1).jpeg     Ujeździec (9).jpeg

Frydrychów – "Stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Frydrychów”

Frydrychów (2).jpeg     Frydrychów (1).jpeg

Dziewiętlice - "Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez doposażenie placu zabaw w Sołectwie Dziewiętlice”

Dziewiętlice (1).jpeg     Dziewiętlice (2).jpeg

Zadania zrealizowane zostały przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Dziękujemy sołtysom oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Sołectw za zaangażowanie, trud i pomoc włożoną w realizację działań.

Zrealizowane zadania wpłyną na zwiększenie atrakcyjności terenu i wspólną integrację mieszkańców!

 

 

Wersja XML