Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Laboratoria Przyszłości" powstaną w szkołach Gminy Paczków

Gmina Paczków pozyskała 274 200,00 zł w ramach rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Złożony przez Gminę Paczków wniosek na łączną kwotę ponad 274 200,00 zł został rozpatrzony pozytywnie. Środki trafić mają do Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie (92 400,00 zł), Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie (91 800,00 zł) , Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach (60 000,00 zł.), Szkoły Podstawowej w Kamienicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy (30 000,00 zł).

Pozyskane pieniądze przeznaczone mają zostać m. in. na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni technicznych, w tym drukarek 3D oraz sprzętu audio-wideo.

Laboratoria123.jpeg

Wersja XML