Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, wprowadzono stan wojenny. Oficjalnie stan wojenny wprowadzono z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa wobec zbliżającej się zimy. Natomiast prawdziwym jego celem było zatrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 r. powstaniem „Solidarności”, likwidacja struktur opozycji demokratycznej w PRL i obrona reżimu komunistycznego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie.

Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Barabasz oraz Sekretarz Pani Iwona Cymara złożyli w dniu wczorajszym wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Orła Białego w Paczkowie celem upamiętnienia wydarzeń z tamtych lat.

 

 

Wersja XML