Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Wilamowej oznaczona numerem działki 97/16 i 97/17 o łącznej powierzchni 0,1280 ha

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Wilamowej oznaczona numerem działki 97/18 i 97/19 o łącznej powierzchni 0,1270 ha

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Sikorskiego 2

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położnej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 646/13   PDFwykaz dzierżawa.pdf (313,61KB)

Wersja XML