Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy sprzęt dla OSP Dziewiętlice

W dniu wczorajszym tj. 22 grudnia 2021 r.  odbyło się uroczyste przekazanie przez Gminę Paczków sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewiętlicach.

Podczas uroczystości została podpisana umowa dotacyjna pomiędzy Gminą Paczków a OSP Dziewiętlice reprezentowaną przez Prezesa Pana Pawła Trytko.

Środki na zakup m.in. ubrań, hełmów, butów zostały pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości  dzięki wsparciu Posła RP Pana Janusza Kowalskiego.

W uroczystym przekazaniu udział wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz, Dyrektor Biura Poselskiego Janusza Kowalskiego Pan Krzysztof Kurowski, Radni Gminy Paczków Pan Przemysław Tetłak oraz Pan Bogdan Zuziak, druhny oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Dziewiętlic oraz z Kamienicy a także przedstawiciele Gminy Paczków Pan Artur Rolka Burmistrz Gminy Paczków  i Pan Andrzej Wielgus Sekretarz Zarządu Gminnego OSP.

Serdeczne podziękowania dla Pana Andrzeja Wielgusa za opracowanie wniosku dotacyjnego oraz koordynacji zakupów ze strony Gminy Paczków.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML