Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827"

 Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie dla operacji "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827"w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla okolicznych mieszkańców oraz zwiększenie estetyki na terenie sołectwa Ścibórz, poprzez przebudowę drogi gminnej

 Planowane efekty rzeczowe operacji:

Zakończenie operacji:  12. 2021

Wartość dofinansowania w zł: 119 337 tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

zlec. 1070-21-1.jpeg

 

Wersja XML