Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW 2014-2021

 • "Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań"

  Plakat planty.jpeg
  Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie dla operacji "Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez modernizację oświetlenia murów obronnych oraz montaż budek lęgowych.  poprzez następujące wskaźniki: liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt. Zakończenie operacji:  11. 2021r. Wartość dofinansowania w zł: 76 053,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
  Data publikacji:
 • "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827"

  zlec. 1070-21-1.jpeg
   Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie dla operacji "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827"w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla okolicznych mieszkańców oraz zwiększenie estetyki na terenie sołectwa Ścibórz, poprzez przebudowę drogi gminnej  Planowane efekty rzeczowe operacji: przebudowa drogi – 0,576 km Zakończenie operacji:  12. 2021 Wartość dofinansowania w zł: 119 337 tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji  
  Data publikacji:
Wersja XML