Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań"

Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie dla operacji "Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez modernizację oświetlenia murów obronnych oraz montaż budek lęgowych.

 poprzez następujące wskaźniki:

Zakończenie operacji:  11. 2021r.

Wartość dofinansowania w zł: 76 053,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Plakat planty.jpeg

 

Wersja XML