Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań"

Gmina Paczków w dniu 28 czerwca 2021r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy dla operacji pn. "Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez modernizację oświetlenia murów obronnych oraz montaż budek lęgowych  

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na stworzeniu przestrzeni do wspólnych spotkań dla mieszkańców LGD w Polskim Carcassonne. Operacja przewiduje poprzez modernizację oświetlenia murów obronnych w Paczkowie oraz zakup 2 szt. projektorów z nagłośnieniem, budek lęgowych w ilości 4 komplety (każdy po 10 szt.) i 3 szt. karmików dla ptaków oraz 3 budek lęgowych dla jeży, poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu. .

Wartość dofinansowania wynosi 76 053,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zakończenie operacji przewidziano na listopad br.

Wersja XML