Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobiega końca operacja pn. „Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań”

W lutym 2021r.  Gmina Paczków złożyła do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pt. „Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań”. Wniosek został pozytywnie oceniony. 28 czerwca br. Gmina Paczków podpisała umowę o przyznaniu pomocy. Obecnie dobiega końca realizacja przedsięwzięcia, którego celem  jest stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań poprzez modernizację oświetlenia murów obronnych oraz montaż budek lęgowych dla ptaków i jeży w Paczkowie. Dodatkowo zostały zakupione projektory, dzięki którym wyświetlane będą na murach obronnych legendarne paczkowskie kawki wraz z dźwiękiem oraz odtwarzane zostaną krótkie legendy o Paczkowie podczas wieczornego/nocnego zwiedzania i spotkań mieszkańców.

Całkowity koszt operacji wyniósł około 120 tys. zł, z czego dofinansowanie ponad 76 tys. zł.

 

Wersja XML