Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Armii Krajowej 27 PDFArmii Krajowej 27p3.pdf

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 20, działka 933 o pow. 0,0298 ha PDFwieża ciśnień.pdf

Wersja XML