Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

Informujemy, że Gmina Paczków otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania wynosi łącznie 305.235,00 zł

W ramach realizacji programu proponujemy wsparcie dla:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 3. Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

 1. Wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych.
 2. Wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w  przypadku samodzielnego zamieszkiwania).
 3. Wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 4. Wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML