Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pamiętajmy o spisaniu źródeł ciepła - obowiązek złożenia deklaracji

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego jak i niemieszkalnego jest zobowiązany do złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje są składane we właściwym urzędzie miasta lub gminy zgodnie z adresem budynku.

Spis zakończy się 30 czerwca 2022 r. – prosimy pamiętać o zachowaniu ustawowych terminów.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/

Deklarację można złożyć online poprzez portal: https://zone.gunb.gov.pl/. Wystarczy posiadać Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.

Deklaracje można pobrać i złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1 lub wysłać listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków

Składanie deklaracji jest wolne od opłat, prosimy o ostrożność jeżeli w Państwa domach pojawią się osoby podszywające się pod pracowników Urzędu lub innych służb.

W przypadku pytań lub trudności ze złożeniem deklaracji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Paczkowie pod numerem telefonu: 77 431 67 91 wew. 114.

Do pobrania deklaracje w wersji papierowej:

Ulotka CEEB-1.jpeg

Wersja XML