Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kamienicy

W piątek 21 stycznia, w świetlicy wiejskiej w Kamienicy, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Powiatu w Nysie.  Spotkanie zostało zorganizowane w Kamienicy w ramach wyróżnienia za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi w Powiecie Nyskim na 2021 r.

W posiedzeniu uczestniczył Starosta Nyski Pan Andrzej Kruczkiewicz, członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka, Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka, członkowie Komisji członek Zarządu Powiatu Pani Joanna Burska, radni Pani Grażyna Bortniczuk, Pani Danuta Korzeniowska oraz Przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Karnaś. Ponadto w komisji wzięli udział naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Jacek Tarnowski, przedstawiciele sołectw z powiatu nyskiego oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kamienicy, które serdecznie przyjęło wszystkich zaproszonych gości.

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie funkcjonowania Programu „Odnowa Wsi” za 2021 rok.

 „Odnowa wsi” to metoda rozwoju obszarów wiejskich, która odnosi się do pełnego spektrum potrzeb człowieka oraz jego problemów, wynikających z zamieszkiwania na obszarach wiejskich.

W odnowie wsi podstawowe znaczenie ma wykorzystanie miejscowych zasobów i czynników rozwoju o charakterze niematerialnym, a w szczególności tożsamości społeczności wiejskich i wartości życia wiejskiego. Odnowa Wsi istnieje dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i rozkwita wspierana przez gminę i region.

Serdecznie gratulujemy grupie Odnowy Wsi z liderem Panią Wiesławą Nowakowską oraz całej społeczności miejscowości Kamienica otrzymania tytułu laureata konkursu na najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi w Powiecie Nyskim na 2021 r.

 

 

Wersja XML