Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie nowej siedziby Banku Żywności w Opolu

W dniu 25 stycznia 2022 r. Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Banku Żywności w Opolu, która mieści się teraz przy ul. Berylowej 8.

Misją Banku Żywności w Opolu jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, wciąż zdatnej do spożycia lecz wycofywanej z obrotu, a która zostałaby zutylizowana i rozdzielanie jej wśród osób potrzebujących na terenie województwa opolskiego, w tym w Gminie Paczków.

Gmina Paczków realizuje zadania związane z wydawaniem żywności poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie.

Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Banki Żywności wspierają żywnością zarówno seniorów, dorosłych, jak i dzieci.

Dzięki tej żywności możemy pomóc najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML