Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Paczków złożyła kolejny wniosek do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 to dofinansowanie zadań własnych gminy, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Chodzi o takie projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie.

To już trzeci rok tego programu,  8 sołectw z trenu Gminy Paczków w poprzednich latach skorzystało z dofinansowania.

W styczniu 2022r. Gmina Paczków złożyła wniosek dla następnych 4 sołectw o łączną maksymalną możliwą do otrzymania pulę środków w wysokości 20 000 zł. Każde sołectwo może liczyć na dotację w wysokości 5000 złotych. Wkład własny po 1 000 zł dla każdego Sołectwa zabezpiecza Gmina Paczków w ramach tegorocznego budżetu.

Złożony wniosek obejmuje zadania w 4 sołectwach:

l.p.

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Wkład własny

Pomoc finansowa  z MIS

1

Lisie Kąty

Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Lisie Kąty.

1000

5000

2

Kamienica

Doposażenie kuchni remizy strażackiej OSP Kamienica.

1000

5000

3

Gościce

Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Gościcach.

1000

5000

4

Stary Paczków

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Paczkowie.

1000

5000

RAZEM

4000

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie zadania realizowane są przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. Jesteśmy przekonani, że kolejne przedsięwzięcia będą równie udane jak te z lat poprzednich.

 

Wersja XML