Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokal mieszkalny na sprzedaż

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Paczkowie przy ul. Kościelnej 2.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

PDFszkic III piętra.pdf
PDFszkic lokalu mieszkalnego.pdf
PDFszkic piwnic.pdf


Brak opisu obrazka

Wersja XML