Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna sesja za nami

W czwartek, 27 stycznia 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej w Paczkowie, w której uczestniczyło 13 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji.

Burmistrz Pan Artur Rolka pogratulował oraz wręczył Sołtysowi sołectwa Kamienica Panu Adamowi Czadankiewiczowi oraz liderowi Odnowy wsi Pani Wiesławie Nowakowskiej bon o wartości 1500 zł w związku z otrzymaniem tytułu laureata konkursu na najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi w Powiecie Nyskim na 2021 r.

Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Pierwsza uchwała, która została podjęta w tym dniu, dotyczyła uchwalenia zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Paczków". Projekt zmian został zaopiniowany przez organ regulacyjny tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Uzasadnieniem przyjęcia zmian w Regulaminie jest konieczność dostosowania treści aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów.

W tym dniu podjęto również uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 r. miedzy innymi zwiększono wydatki majątkowe oraz wprowadzono nowe zadania:

 

 

 

Wersja XML