Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Publiczny Internet w Gminie Paczków”

Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie na projekt pn. „Publiczny Internet w Gminie Paczków” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

Projekt ma na celu wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych lokalnych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych na terenie Gminy Paczków oraz zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług sieci Publiczny internet dla każdego o prędkości pobierania wynoszącej co najmniej 30 Mb/s. Punkty dostępu zostaną zainstalowane w 5 lokalizacjach: przy Urzędzie Miejskim w Paczkowie, Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie, Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, Basenie Miejskim w Paczkowie oraz Bibliotece Publicznej w Paczkowie.

Całkowita wartość Projektu to 64 368,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 100%.

Zakończenie zadania: 29.07.2022r.

PLAKAT-1-1.jpeg

Wersja XML