Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Paczków aplikuje o środki w Euroregionie Pradziad

W ubiegłym tygodniu Gmina Paczków złożyła wniosek do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Fundusz Mikroprojektów (FM) jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów oddziałujących na obszar pogranicza na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sfery rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych, ikulturalnych oraz inicjatyw społecznych.

Gmina aplikowała o środki w ramach osi priorytetowej nr 4 „Współpraca instytucji i społeczności", na zadnie pn. „Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-javornickiego”. Jest to doskonała okazja, aby wspólnie z miastem partnerskim Javornik wzmocnić jeszcze bardziej dotychczasową współpracę oraz promować walory pogranicza, wspólnie odkrywać i podziwiać najurokliwsze zakątki naszych miast.

Obecnie sprawdzane są kryteria formalne i kwalifikowalności złożonych aplikacji projektowych.

O dalszych etapach będziemy Państwa informować.

 

Wersja XML