Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie:

Poniżej przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Więcej informacji na stronie: https://paczkow.bip.net.pl/?a=10461

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

Świadczenia w zakresie usług opiekuńczo – medycznych
na rzecz osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych
w miejscu ich zamieszkania

14 000 zł

Działalność na rzecz integracji europejskiej

oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

1.

Towarzystwo Polsko
– Francuskie w Paczkowie

Promocja polskiej kultury

i dziedzictwa narodowego poprzez kontakty i współpracę z miastem partnerskim Uzes we Francji

9 500 zł

Wersja XML