Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Paczków!

W dniu 16 lutego 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził Listę zadań rekomendowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

Gminie Paczków udało się pozyskać środki na 2 poniższe inwestycje, które otrzymały dofinansowanie, aż w 80%. Dodatkowe 20% stanowić będzie wkład własny gminy.

     1. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na dz. nr 504

     2. Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy.

Dwie pozostałe drogi znalazły się na liście rezerwowej na wysokich pozycjach:

     1. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na działkach nr 496 i 498

     2. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na części działki nr 510/2

Liczymy, że po oszczędnościach poprzetargowych uda się uzyskać dofinansowania.

W ramach  Rządowego  Fundusz Rozwoju Dróg na terenie Gminy Paczków realizowana będzie również największa inwestycja Powiatu Nyskiego – przebudowa drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Paczkowie z budową dwóch rond.

Jest to inwestycja, dla której Powiat Nyski wspólnie z Gminą Paczków na nasz wniosek opracował dokumentację projektową. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w 50% na kwotę 6 mln złotych.

 

 

 

Wersja XML