Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny sukces Gminy Paczków

Jak już wcześniej informowaliśmy Gmina Paczków  złożyła w listopadzie 2021 r.  wnioski do grantu  „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Gmina Paczków otrzymała dofinansowanie w wysokości 277 500,00 zł., wsparcie otrzyma 111 dzieci z terenu Gminy Paczków.

Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dzięki dofinansowaniu gmina będzie mogła zakupić sprzęt, który następnie zostanie rozdysponowany pomiędzy dziećmi, które zakwalifikowały się do dofinansowania.

Brak opisu obrazka

Wersja XML