Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seniorze! Wyposaż się w „Kopertę Życia”, która może uratować Ci życie!

Urząd Miejski w Paczkowie przypomina, że trwa nadal akcja pn. „Koperta życia”, która rozpoczęta została w 2015 r.  i jest skierowana do osób starszych oraz chorych.

„Koperta Życia” to zestaw składający się z:
• plastikowej koperty;
• karty informacyjnej;
• naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Na podstawie karty informacyjnej, wypełnionej przez lekarza rodzinnego za zgodą pacjenta, ratownik otrzymuje informacje na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak przygotowana informacja jest ważna rok, po roku (lub w miarę potrzeb) powinna być aktualizowana.

Wypełnioną kartę w plastikowej kopercie należy umieścić w lodówce, a na lodówce należy przykleić naklejkę „Tu jest koperta życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

 Zestaw „Koperty Życia” można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (Kancelaria Ogólna), Ośrodku Kultury i Rekreacji, Ośrodku Pomocy Społecznej, Wydziale Spraw Społecznych oraz przychodniach MEDICUS i OMEGA.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (77) 431 67 91 wew. 150. Serdecznie zapraszamy!

Wersja XML