Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu.

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Paczkowie przy ul. Poniatowskiego 1

2. Lokal użytkowy nr 1U położony w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 3-5 

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomość gruntowa położona na terenie Gminy Paczków oznaczona numerem działki: 1016, 609/6, 379/34, 341/1, 489, 549/30, 922/6, 646/13, 914/3 PDFwykaz dzierżaw sesja 24.02.2022.pdfPDFwykaz dzierżaw pierwsza.pdf

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie gospodarcze położone w Paczkowie przy ul. Narutowicza, działka 379/34PDFWykaz najem.pdf

Wersja XML