Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie kolejnego mieszkania wspomaganego

W dniu  3 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego/wspieranego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami w Paczkowie przy ul. Staszica 8, w ramach partnerskiego projektu „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na początku konferencji głos zabrał Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka witając wszystkich zebranych gości oraz wygłosił przemówienie, w którym zaznaczył, że pomimo tragedii, która dzieje się na Ukrainie, pamiętamy też o naszych mieszkańcach i ich potrzebach. Opowiedział o idei projektu, a także zaznaczył, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba mieszkań wspomaganych/ wspieranych wzrasta, na chwilę obecną  razem z mieszkaniami chronionymi mamy 8 mieszkań. Chcemy naszymi działaniami poprawić sytuację i w miarę możliwości pomóc w usamodzielnieniu się osobom korzystającym z pomocy społecznej.

Kolejno głos zabrali Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Pan Mieczysław Wojtaszek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ,  Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Pani Agnieszka Gabruk, która pochwaliła nas za taka inicjatywę, oraz stwierdziła, że Paczków jest liderem na Opolszczyźnie we wdrażaniu programów wspierających osoby niesamodzielne.

Ponadto w konferencji uczestniczyli między innymi: Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Mieczysław Wojtaszek, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Pani Agnieszka Gabruk wraz z pracownikami, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Pani Maria Klimowicz, Pan Marek Wiza Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych BGK w Opolu, Pani Katarzyna Olejarz  Starszy specjalista ds. sprzedaży BGK w Opolu, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz, Radni Rady Miejskiej w Paczkowie, Proboszcz Parafii pw. Św Jana Ewangelisty ks. Leszek Machulak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Gwidon Gulanowski, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Pani Agata Prochera, Sekretarz Gminy Pani Iwona Cymara, Skarbnik Pan Dariusz Wąsiak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  Pan Marcin Szaleniec.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, natomiast Partnerami Gmina Paczków, Gmina Popielów, Gmina Gogolin, Gmina Pokój, Ludowy Klub Jeździecki „OSTROGA” Opole, InfirmiCare non profit sp. z o.o., Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Całkowite koszty kwalifikowane projektu po stronie  Gminy Paczków to 232 448,08, w tym dofinansowanie z EFS dla Gminy Paczków 193 820,08 zł.  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Utworzone mieszkanie w Paczkowie przy ul. Staszica 8 służyć będzie osobie niesamodzielnej, w szczególności osobie starszej z niepełnosprawnościami, wymagającej wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.  Mieszkanie składa się z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki o łącznej powierzchni ok. 32 m2.

Po konferencji uczestnicy spotkania udali się w miejsce realizacji projektu,  tj. mieszkania wspomaganego gdzie została przecięta wstęga przez uczestników uroczystości oraz poświęcenie mieszkania przez proboszcza ks. Leszka Machulaka.

 

 

Wersja XML