Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budynek "wieży ciśnień" w Paczkowie na sprzedaż

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 20, działka 933 o pow. 0,0298 ha.

ogloszenie o I przetargu-1.jpeg

ogloszenie o I przetargu-2.jpeg

PDFMAPA.pdf (300,14KB)

 

 

Wersja XML