Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. wypowiedzenia umowy najmu budynku Szkół Stowarzyszeniowych

W dn. 23 lutego br. Urząd Miejski w Paczkowie otrzymał informację od Dyrekcji Szkół Stowarzyszeniowych dot. wypowiedzenia przez Starostwo Powiatowe w Nysie umowy najmu budynku przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie, który jest siedzibą Stowarzyszenia.


W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz Gminy Paczków w dniu 26.02.2016r. skierował do Dyrektora Szkół Stowarzyszeniowych propozycję nieodpłatnego użyczenia sal lekcyjnych w budynku Publicznego Gimnazjum dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na kontynuację nauki przez młodzież uczącą się w gimnazjum, liceum i technikum niepublicznym, z prośbą o udzielenie odpowiedzi do dnia 29 lutego br.

 

Jednocześnie za pośrednictwem Pani Dyrektor Alicji Kotrys przekazano zaproszenie dla rodziców do udziału w spotkaniu zaplanowanym na 1 marca br. o godz. 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie, celem przedstawienia propozycji kontynuacji nauki przez młodzież Szkół Stowarzyszeniowych na terenie Gminy Paczków. O czym informowaliśmy wcześniej na naszej witrynie interentowej w artykule pn. Spotkanie dla rodziców młodzieży Szkół Stowarzyszeniowych w Paczkowie. W zebraniu zorganizowanym w UM uczestniczyło ok. 50 osób, w tym młodzież, rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych.

Podczas spotkania burmistrz przedstawił propozycję kontynuację nauki w placówkach publicznych znajdujących się na terenie naszego miasta. Pierwsza propozycja dot. nieodpłatnego użyczenia sal lekcyjnych w Gimnazjum Publicznym w Paczkowie na dokończenie nauki przez młodzież obecnych klas (gimnazjum, liceum, technikum) prowadzonych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.  Druga propozycja dot. włączenia uczniów klas II i III gimnazjum niepublicznego do klas gimnazjum publicznego.  Jednocześnie Dyrekcja Zespołu Szkół w Paczkowie również zaproponowała możliwość kontynuacji nauki przez uczniów liceum oraz możliwość udostępnienia sal lekcyjnych. W związku z przedstawionymi propozycjami poproszono Stowarzyszenie do udzielenia odpowiedzi do dnia 18 marca br.

Na koniec spotkania rodzice poprosili samorząd gminy o wystąpienie do Starosty Nyskiego z pismem o przejęcie przez Gminę Paczków budynku przy ul. Kościelnej 24, w celu przekazania Stowarzyszeniu w/w obiektu na działalność edukacyjną do czasu wygaśnięcia nauki.  Burmistrz wraz z Radnymi Miejskimi w dn. 2 marca 2016r. na wniosek rodziców wystąpił do Starostwa z propozycją przejęcia budynku wg treści:

Liczymy, że sytuacja, która zaistniała w Szkołach Stowarzyszeniowych szybko zostanie wyjaśniona i zakończy się jak najlepszym rozwiązaniem dla ich uczniów, którzy będą mogli dalej spokojnie kontynuować swoją edukację. O szczegółach będziemy informować na witrynie internetowej www.paczkow.pl

Wersja XML