Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczny internet dla każdego!

Gmina Paczków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: I, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, pozyskała grant w kwocie 64 368 zł na realizację  projektu „Publiczny Internet w Gminie Paczków". Jest to ogólnopolski projekt budowy darmowego dostępu do Internetu na terenie całego kraju.

W ramach tego projektu na terenie Gminy wykonano instalację 13 (wewnętrznych oraz zewnętrznych) punktów zapewniających dostęp do bezpłatnego bezprzewodowego Internetu w miejscach publicznych.

Urządzenia pozwalające na korzystanie z bezpłatnej sieci WiFi zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach:

W każdym z tych miejsc można korzystać bezpłatnie z Internetu, czas trwania sesji to 1 godzina (po czym konieczne jest ponowne logowanie)

Aby zalogować się do sieci kliknij ikonę WiFi w telefonie, wybierz sieć „Publiczny Internet dla Każdego", a następnie zaloguj się do sieci.

Zostanie otwarte okno przeglądarki, należy zaznaczyć „Akceptuję Regulamin" a następnie kliknąć „Zaloguj".

Zachęcamy do użytkowania oraz życzymy przyjemnego serfowania po sieci!

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML