Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Młodzieży w Paczkowie w nowym składzie rozpoczęła swoją działalność!

W dniu 16.03.2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie została zaprzysiężona nowa Rada Młodzieży w Paczkowie w składzie:

 1. Amelia Rój– Zespół Szkół w Paczkowie,
 2. Karol Balbuza – Zespół Szkół w Paczkowie,
 3. Dawid Kloc – szkoła poza miejscem zamieszkania,
 4. Lena Kalisz – szkoła poza miejscem zamieszkania,
 5. Mateusz Mazur– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie,
 6. Antoni Jakubiszyn- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie,
 7. Lena Glińska  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie,
 8. Michał Zarzecki- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3  w Paczkowie.

Zgodnie ze statutem Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków wszyscy Radni złożyli przyrzeczenie, a następnie wybrali przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza:

Przewodniczącym Rady Młodzieży wybrany został - Dawid Kloc

Zastępcą Przewodniczącego Rady Młodzieży została - Amelia Rój

Sekretarzem Rady Młodzieży został - Mateusz Mazur

Młodzieżowe Forum  Samorządowe w Paczkowie zostało powołane 29.12.2016 r.  uchwałą Rady Miejskiej w Paczkowie  nr XXIX/227/2016. Rada jest podmiotem konsultacyjnym i doradczym Rady Miejskiej w Paczkowie i Burmistrza Gminy Paczków.

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miasta jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym.

Życzymy Radnym owocnych obrad,  wszystkiego dobrego a przede wszystkim powodzenia w działaniu!

 

 

 

 

 

Wersja XML