Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Gminy Paczków informuje wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1) Lokal mieszkalny nr 3 położonego w Paczkowie przy Rynku 26.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. Bartosza, dz. 888/3 o pow. 0,0276 ha 

 

Wersja XML