Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakupiono nową śmieciarkę!

Gmina Paczków w ramach wymiany taboru zakupiła Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie w miesiącu lutym samochód - śmieciarkę o poj. 16m3 do obsługi systemu gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.

Samochód wyposażony jest dodatkowo w wagę do ważenia odpadów, co ułatwi system rozliczania pomiędzy odpadami komunalnymi pochodzącymi z mieszkań, a odpadami produkowanymi w lokalach niezamieszkałych.

Samochód od marca pracuje na terenie naszej gminy.

 

 

Wersja XML