Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Rolnictwa Ekologicznego

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska poinformowały – za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o podpisaniu deklaracji, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. Ogłoszenie takiego dnia ma na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej.

Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie nagród za dobre wyniki uzyskiwane w rolnictwie ekologicznym. Nagrody mają wyróżnić najlepsze  i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne wpływające pozytywnie na środowisko i klimat, a także realizujące unijne strategie „od pola do stołu”  oraz na rzecz bioróżnorodności 2030.

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 kategoriach: najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta), najlepszy region ekologiczny, najlepsze miasto ekologiczne, najlepszy bio okręg ekologiczny, najlepsze MŚP ekologiczne, najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej, najlepsza restauracja ekologiczna.

W konkursie mogą startować rolnicy ekologiczni, miasto lub region, oferujący np. posiłki ekologiczne lub w inny sposób promujący produkcję ekologiczną, czy też przedsiębiorstwo działające w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej w niespotykany sposób. Do konkursu może też zgłosić się osoba, podmiot lub instytucja z ciekawym projektem, który zwiększa przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE.

Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby fizyczne lub prawne działające w jednym z państw członkowskich UE. Zgłoszenia te można przesyłać w języku polskim od 25 marca 2022 r. do 8 czerwca 2022r. za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkursu. Formularze zgłoszeniowe będą dostępne od 25 marca br., pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony

Uroczystość wręczenia nagród z udziałem zwycięzców – jeśli pozwolą na to okoliczności – odbędzie się w Brukseli 23 września 2022 r. w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

 

źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

Wersja XML