Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne spotkanie Gminnych Koordynatorów Ochrony Powietrza

 „Edukacja ekologiczna – znaczenie świadomości i edukacji w procesie poprawy jakości powietrza” to hasło dwudniowego spotkania Gminnych Koordynatorów Ochrony Powietrza naszego województwa. W dniach 23.03-24.03.2022r. odbyło się spotkanie koordynacyjne połączone z seminarium dla Gminnych Koordynatorów Programu Ochrony Powietrza. Spotkanie rozpoczął Pan Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego wraz z Panią Katarzyną Oszańca – Kierownikiem Projektu LIFE. Wydarzenie  zostało urozmaicone przez Panią Annę Halicką – Kierownika Funduszy Europejskich UMWO, Pana Malfreda Grabelus – Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska UMWO, Panią Annę Rychlicką – Asystenta Projektu LIFE oraz Pana Tomasza Krystoska – Wojewódzkiego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza.

Uczestnicy spotkania przyswoili wiedzę z zakresu:

Gminni Koordynatorzy w drugim dniu spotkania uczestniczyli w zajęciach z komunikacji w procesie edukacji ekologicznej oraz form przekazu. Wszystkie uzyskane informacje będą wspomagać pracę Gminnego Koordynatora POP w zakresie pomocy mieszkańcom Gminy Paczków w wymianie źródeł ciepła oraz poprawy jakości powietrza na naszym terenie.

 

 

 

Wersja XML