Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców Gminy Paczków udzielających schronienia obywatelom z Ukrainy

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Paczków, którzy udzielają tymczasowego schronienia obywatelom Ukrainy, o konieczności nadania tym osobom numeru PESEL w Urzędzie Stanu Cywilnego pok. nr 5, oraz przekazanie informacji dot. liczby osób przebywających pod danym adresem Panu Robertowi Burzyńskiemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Paczkowie, pok. nr 7,  nr tel. +48 784 663 466.

Działania te umożliwią skorzystanie obywatelom Ukrainy z wielu świadczeń w tym między innymi: z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej,  założenia firmy w Polsce.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom Paczkowa  za zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, za Waszą ofiarność, dobre serce i dotychczasową pomoc.

Brak opisu obrazka

Wersja XML