Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny sukces Gminy Paczków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W czwartek, 7 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów z Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka podpisał umowy na dofinansowanie dla dwóch zadań w kwocie 466 319,39 zł co stanowi 80 % wydatków kwalifikowalnych:

- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na dz. nr 504;

- Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że długo oczekiwana inwestycja powiatu nyskiego dot. ul. Sienkiewicza w Paczkowie z budową dwóch rond doczeka się realizacji.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Starosta Nyski Pan Andrzej Kruczkiewicz również podpisał z Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O – ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie, na kwotę dofinansowania  6 489 500,00 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowalnych. Powiat Nyski w swojej  Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone ma na ten cel 6 490 000,00 zł.

Brakującą kwotą w wysokości 1 216 000,00 zł Gmina Paczków zabezpieczy na najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Paczkowie, która odbędzie się 11 kwietnia 2022 r.

Nic już nie będzie stać na przeszkodzie, aby zrealizować długo oczekiwaną inwestycję.

 

 

 

Wersja XML