Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i użyczenia.

Zbycie w drodze drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Starym Paczkowie oznaczona numerem działki 85 o pow. 0,2300 ha. PDFStary Paczków 87.pdf (177,25KB)

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 1049, 1047, 301/2, 549/30, 922/6, 371/8, 609/7 PDFWykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy dz. 371p8 i 609p7.pdf (256,20KB)PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy sesja 31.03.2022.pdf (315,30KB)

Użyczenie na czas określony:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie przy ul. Kościelnej 24, działka 390 o pow. 0,2760 haPDFwykaz użyczenie.pdf (227,67KB)

Wersja XML