Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W poniedziałek 11 kwietnia 2022r. o godz. godz. 15.15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się na wniosek Burmistrza Gminy Paczków Pana Artura Rolki nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, między innymi  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2022 rok dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedmiotowa uchwała umożliwi wprowadzanie do budżetu Gminy wszelkich dochodów bez konieczności zwoływania sesji co przyśpieszy wypłatę świadczeń dla tych osób oraz rodzin, które udzieliły im schronienia.

Kolejnym ważnym punktem sesji  było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nyskiemu na realizację zadania majątkowego na podstawie porozumienia z Gminą  na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O – ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie”.

Powiat Nyski otrzymał na realizację w/w inwestycji dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 489 500,00 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Inwestycja będzie realizowana do 2023 r., całkowity jej  koszt wyniesie około 14 000 000,00 zł., powiat Nyski w swojej  Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone ma na ten cel 6  490 000,00 zł,

Gmina Paczków podczas poniedziałkowej sesji zabezpieczyła na 2022 r. kwotę 608 000,00 zł. Dodatkowo podjęta została Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok w celu przekazania dotacji celowej na realizację w/w inwestycji w  kwocie 608 000,00 zł . Ogólnie do inwestycji Gmina Paczków dołoży 1 216 000,00 zł .

W ramach zadania powstaną dwa ronda, pierwsze przy ul. Staszica, Sienkiewicza, Daszyńskiego, drugie natomiast przy ul. Kopernika, ul. Jagiellońskiej oraz ul. Sienkiewicza.

 

 

Wersja XML