Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

W środę 27 kwietnia w miejscowości Kępnica Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka wraz  ze Skarbnikiem Gminy Paczków Panem Dariuszem Wąsiakiem uczestniczyli w podpisaniu umowy o dofinansowanie zadań, które realizowane będą w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Program realizowany jest przez samorząd województwa opolskiego.

To już trzeci rok tego programu,  8 sołectw z trenu Gminy Paczków w poprzednich latach skorzystało z dofinansowania. W tym roku 4 kolejne otrzymały dotację w tym Lisie Kąty, Kamienica, Gościce, Stary Paczków.

W ramach umowy 4 miejscowości otrzymają po 5 000 zł w tym 1 000 zł stanowić będzie wkład własny gminy. Dotacja przeznaczona zostanie na zadania, które zostało wybrane przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich. W Lisich Kątach zostanie zrealizowany projekt pn. „Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Lisie Kąty”, w Kamienicy „Doposażenie kuchni remizy strażackiej OSP Kamienica”, w Gościcach „Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Gościcach” natomiast w Starym Paczkowie zrealizowany zostanie projekt  pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Paczkowie”.

Realizacja wszystkich projektów przewidziana jest do końca października 2022 r.

 

 

                                                                                                                            

Wersja XML