Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Paczkowie za nami

W czwartek, 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 13 radnych. Tradycyjnie obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza obrad – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji.

Podczas sesji Sekretarz Gminy Paczków Pani Iwona Cymara wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Wiesławem Barabaszem wręczyli podziękowania dla instytucji, stowarzyszeń oraz osób prywatnych za okazaną pomoc i życzliwość dla mieszkańców oraz uchodźców z Ukrainy.

Obrady sesji zostały połączone również z wręczeniem gratulacji  dla Pana Pawła Trytko  w związku z wyborem na Sołtysa Sołectwa Dziewiętlice.

Następnie uchwalono  9 uchwał, które zostały w 100 % przegłosowane przez 13 radnych. Podjęto następujące  uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2022 r.,

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 r.,

- w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Gościce,

- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Paczkowa,

- w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kamienica na lata 2018-2025.

 

 

 

Wersja XML