Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór dla osób, które chciałyby skorzystać z usługi „ZŁOTEJ RĄCZKI”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie ogłasza nabór dla osób, które chciałyby skorzystać z usługi „ZŁOTEJ RĄCZKI”, która realizowana jest w ramach projektu „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Usługi będą realizowane w domu beneficjentów i będą polegały na BEZPŁATNYCH naprawach drobnych usterek w mieszkaniu, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, np. montaż lub naprawa: klamek, zamków, łańcuszków drzwiowych, zawiasów drzwi i szafek, sklejanie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli, wymianę żarówek, wymianę uszczelek w przeciekających kranach, wymianę baterii sanitarnych, wymianę wężyków, syfonu, spłuczki inne drobne czynności naprawcze w zależności od potrzeb.

Będą to drobne usługi naprawcze i techniczne, wykonywane w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, wyłącznie w granicach administracyjnych gminy Paczków

Jak skorzystać?

Wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom ww. usług zostanie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby.

Beneficjenci ww. zadania to osoby, których nie stać na opłacenie wyżej wymienionych usług ze względu na zaporowe ceny stosowane przez firmy. Wiele ludzi starszych, niesamodzielnych nie radzi sobie z tego typu różnymi trudnościami. Wielu z nich doświadcza wykluczenia społecznego definiowanego jako efekt różnego rodzaju upośledzeń przeważnie zdrowotnych, wskutek których jednostka lub grupa nie może w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym, społecznym, ekonomicznym i politycznym społeczeństwa do którego należy.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług „Złotej rączki” prosimy o zgłaszanie się osobiste do Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie lub telefoniczne pod nr 77 431 62 09

 

 

Wersja XML