Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace związane z usunięciem szkodnika drewna w Budynku Domu Kata

W budynku Domku Kata ruszyły prace związane z  wyeliminowaniem bardzo groźnego szkodnika, zwanego kołatkiem, który wyrządził już   nieodwracalne  szkody  w  strukturze  drewna.

Budynek Domu Kata to jedna z wizytówek Paczkowa, usytuowana niedaleko Rynku za Wieżą Nyską. Obiekt pełni rolę wystawienniczo muzealną, będąc jednocześnie   Centrum  Informacji  Turystycznej.

Obecnie wymaga remontu zwłaszcza elementów wykonanych historycznie z  drewna. Elementy konstrukcyjne więźby oraz wszystkie stropy drewniane noszą bardzo duże oznaki korozji biologicznej, gdzie ujawnił się bardzo groźny szkodnik drewna zwany kołatkiem – jego obecność została stwierdzona podczas wykonywania ekspertyzy zleconej przez Gminę Paczków, z której wynika, iż podczas remontu przeprowadzonego w 2010 r. nie zostały zaimpregnowane elementy więźby od destrukcyjnego działania czynników biologicznych.

Szkodnik jest  gatunkiem chrząszcza, który powoduje degradację w strukturze drewna. Szkody wykonywane przez kołatka mają charakter chodników o średnicy do 2 mm, doprowadzają do całkowitego zniszczenia głębszych warstw drewna. Obecnie istnieje kilka metod niszczenia tego szkodnika. Metodą, którą zastosujemy na obiekcie Domu Kata jest  tzw. zagazowanie generatorem azotu.

Jest to najbardziej skuteczna metoda zwalczania szkodników. Podczas fumigacji poddawany temu zabiegowi budynek szczelnie zostanie pokryty folią. Azot jest gazem niereaktywnym, który nie jest toksyczny dla ludzi ani dla zwierząt oraz nie powoduje korodowania materiałów, które poddawane są fumigacji za ich pomocą.  Generator azotu usuwa tlen zastępując go azotem, aż do momentu gdy stężenie znajdującego się wewnątrz spadnie. Niewielkie ilości tlenu znajdujące się w wytworzonej w ten sposób atmosferze są niewystarczające aby umożliwić owadom oddychanie co powoduje ich śmierć.

Z  uwagi  na  fakt,  że  obecnie  budynek  jest  wyłączony  z eksploatacji oraz biorąc pod uwagę, że metoda gazowania jest bardzo  skuteczna , prace te zostaną   wykonane   kompleksowo   wraz   z   wietrzeniem i kwarantanną budynku. Całość prac od przygotowania budynku, poprzez wykonanie prac zasadniczych wraz z wietrzeniem będzie trwało około 3  tygodni.

 

 

Wersja XML