Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont kamienicy Rynek 44

Informujemy, że w maju 2022 r.  rozpoczął się remont przy ścianie bocznej kamienicy Rynek 44.

Prace polegają na wykonaniu izolacji poziomej ściany, obiciu zmurszałych starych i odspojonych tynków, czyszczeniu, odgrzybieniu i osuszaniu ściany oraz położenie tynków.

Prace potrwają do końca maja, koszty inwestycji wyniosą około 171 000,00 zł., pokryte zostaną z wkładu własnego Wspólnoty Mieszkaniowej, w której Gmina ma 89 % udziałów.

Warto zaznaczyć, że Gmina Paczków obok remontowanej kamienicy zamierza wybudować w tak zwanej plombie nowy budynek z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych.

Na ten cel Gmina Paczków otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł. Obecnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację w/w  inwestycji.

 

 

Wersja XML